مقالات

توضیح عارف ربیعیان درباره کلاس های کنکور

توضیح عارف ربیعیان درباره کلاس های کنکور قبل از هر چیزی باید به این سوال جواب بدهیم که آیا واقعا به کلاس کنکور احتیاج دارید یا نه؟ آیا شرکت در کلاس کنکور بر اساس منطق تصمیم گیری می شود یا بر اساس احساسات؟ معلم برند اولین نکته این است که …

تماس با خط 1
تماس با خط 2