مقالات

عارف ربیعیان از پیچیدگی های رشته طراحی صنعتی میگوید قسمت (2)

عارف ربیعیان از پیچیدگی های رشته طراحی صنعتی میگوید قسمت (2) توانایی‌های‌ لازم‌: در رشته‌ طراحی‌ صنعتی‌، خلاقیت‌ حرف‌ اول‌ را می‌زند و دانشجوی‌ این‌ رشته‌ باید توانایی‌ نوآوری‌ و تفکر خلاق‌ را داشته‌ باشد؛ یعنی‌ هم‌ هنر و هم‌ صنعت‌ را درک‌ کرده‌ و هم‌ قدرت‌ مدیریت‌ داشته‌ باشد …

مقالات

عارف ربیعیان از پیچیدگی های رشته طراحی صنعتی میگوید قسمت (1)

عارف ربیعیان از پیچیدگی های رشته طراحی صنعتی میگوید قسمت (1) مقدمه ای بر معرفی رشته طراحی صنعتی : آیا باید محصولات زیبا را در موزه‌ها و نمایشگاه‌ها دید؟ یا اینکه باید دنیایی داشته باشیم که زیبایی در گوشه‌گوشه آن جلوه‌گر باشد؟رشته طراحی صنعتی براساس دیدگاه دوم شکل گرفته است. …

تماس با خط 1
تماس با خط 2