درس آسان است

کنکور آسان است

ویژه سال یازدهم

لیست محصولات ویژه سال یازدهم (بروزرسانی ۲۳ آبان ۱۳۹۶)

نام محصول

نام استاد

قیمت (به هزار تومان)

فصل اول ریاضی رشته تجربی آموزش جامع معادله و سهمی مهندس امیر مسعودی ۷۵
فصل اول ریاضی رشته ریاضی آموزش جامع معادله و سهمی مهندس امیر مسعودی ۸۰
فصل اول فیزیک آموزش الکتریسیته ساکن مهندس امیر مسعودی ۷۰

زیست شناسی آموزشی

دکتر شیخی ۱۰۰

ادبیات آموزشی

استاد احمدی و آبان

۱۵۰

عربی آموزشی

استاد احمدی و آبان

۱۱۰

زبان درس اول آموزشی

محبوبی ۷۰
 
 

شماره تماس جهت تهیه محصولات با تخفیفات و هدایای ویژه

09128479066

 

تماس