درس آسان است

کنکور آسان است

فیزیک

نمونه تصویر محصولات

ravesh harekat - Copy

 

لیست محصولات فیزیک ( بروزرسانی ۱۱ آبان ۱۳۹۶)

نام محصول

نام استاد

قیمت( به هزارتومان)

تعداد حلقه DVD

جزوه

فیزیک سال اول

مهندس امیر مسعودی

۱۰۰

۱۲

ندارد

بازتاب و شکست نور

مهندس امیر مسعودی

۷۵

۵

ندارد

کار و انرژی

مهندس امیر مسعودی

۴۵

۲

ندارد

بردار و اندازه گیری

مهندس امیر مسعودی

۴۵

۲

ندارد

دما،گرما و قانون گازها

مهندس امیر مسعودی

۶۰

۴

دارد

فشار و چگالی

مهندس امیر مسعودی

۶۰

۴

ندارد

القا و الکترومغناطیس

مهندس امیر مسعودی

۱۶۰

۱۰

دارد

خازن و مدارهای الکتریکی

مهندس امیر مسعودی

۶۰

۱۳

دارد

روش تست‏زنی ساکن

مهندس امیر مسعودی

۶۰

۴

ندارد

روش تست‏زنی مغناطیس و القای الکترومغناطیس

مهندس امیر مسعودی

۹۰

۴

ندارد

روش تست‏زنی خازن

مهندس امیر مسعودی

۴۵

۳

ندارد

روش تست زنی مدارالکتریکی

مهندس امیر مسعودی

۶۰

۴

ندارد

روش تست زنی فیزیک مکانیک شامل حرکت شناسی،دینامیک و حرکت دایره ای،حرکت نوسانی، امواج مکانیکی به اضافه کار و انرژی و بردارها

مهندس امیر مسعودی

۲۰۰

۲۰

ندارد

حرکت شناسی

مهندس امیر مسعودی

۱۸۰

۱۲

دارد

روش تست زنی حرکت شناسی

مهندس امیر مسعودی

۶۰

۳

ندارد

دینامیک

مهندس امیر مسعودی

۱۰۵

۷

دارد

حرکت دایره ای

مهندس امیر مسعودی

۶۰

۳

ندارد

حرکت نوسانی

مهندس امیر مسعودی

۱۵۰

۱۰

دارد

امواج مکانیکی

مهندس امیر مسعودی

۹۰

۶

دارد

صوت و امواج مغناطیس

مهندس امیر مسعودی

۶۰

۶

ندارد

فیزیک اتمی و هسته ای

مهندس امیر مسعودی

۷۵

۵

دارد

جمع بندی کامل فیزیک آسان

مهندس امیر مسعودی

۲۰۰

۲۰

دارد

 

 

شماره تماس جهت تهیه محصولات با تخفیفات و هدایای ویژه

09128479066

تماس