درس آسان است

کنکور آسان است

زیست

نمونه تصویر محصولات

IMG 0063 زیست کنکور

 

لیست محصولات زیست( بروزرسانی ۱۱ آبان ۱۳۹۶)

نام محصول

نام استاد

قیمت (به هزار تومان)

زیست دوم خط بخط

دکتر فرخ دادگستری

۱۵۰

روش تست‌زنی زیست دوم فصل ۱تا۴

دکتر فرخ دادگستری

۱۲۰

روش تست‌زنی زیست دوم فصل ۵تا۸

دکتر فرخ دادگستری

۱۲۰

زیست دوم جمعبندی ترکیبی تفهیمی

دکتر فرخ دادگستری

۱۴۰

تدریس کامل و روشهای تستزنی فصول ۱,۲,۳,۴ زیست سوم (جدید)

دکتر فرخ دادگستری

۱۵۰

فصل ۱۱(تولید مثل) زیست سوم

دکتر فرخ دادگستری

۴۵

ژنتیک مافوق حرفه ای میتوز و میوز

دکتر فرخ دادگستری

۳۰

ژنتیک مافوق حرفه ای مندلی و گیاهی

دکتر فرخ دادگستری

۵۰

ژنتیک مافوق حرفه ای پروتئین

دکتر فرخ دادگستری

۴۵

ژنتیک بخش ۴ تئوری ژنتیک

دکتر فرخ دادگستری

۱۰۵

گیاهی جامع از پایه تا کنکور

دکتر فرخ دادگستری

۱۰۵

روش‌های تست‌زنی پیش ۱

دکتر فرخ دادگستری

۱۲۰

روش‌های تست‌زنی پیش ۲

دکتر فرخ دادگستری

۹۰

زیست پیش ۲ ترکیبی تفهیمی

دکتر فرخ دادگستری

۱۱۰

زیست دوم آموزشی و ترکیبی

دکتر هژیر امیری

۱۱۵

روش تستزنی زیست دوم فصل ۱تا۳ دکتر هژیر امیری ۹۰

زیست سوم آموزشی و ترکیبی فصل ۱،۲،۳،۴و۱۱

دکتر هژیر امیری

۱۲۰

آموزش زیست دوم شیخی ۸۰

روش تست‌زنی زیست سال دوم

شیخی

۱۳۵

همایش زیست دوم شیخی ۱۰۰

زیست سال سوم آموزشی

شیخی

۵۰

زیست سال سوم VVIP

شیخی

۱۵۰

روش‌های تست‌زنی زیست سوم

شیخی

۸۰

همایش زیست سوم شیخی ۷۰

زیست پیش۱ VVIP

شیخی

۸۰

زیست پیش ۲ VVIP

شیخی

۷۰

روش‌های تست‌زنی پیش ۱

شیخی

۷۵

روش‌های تست‌زنی پیش ۲

شیخی

۷۵

زیست دوم VVIP

عرفان اکبری

۱۵۰

زیست سوم VVIP

عرفان اکبری

۱۵۰

زیست چهارم VVIP

عرفان اکبری

۳۰۰

ژنتیک VVIP

عرفان اکبری

۱۰۰

گیاهی VVIP

عرفان اکبری

۱۵۰

زمین شناسی سوم چرخه آب

دکتر حبیبی

۵۰

کتاب ۹۰۰ تست استاندارد زیست کنکور —– ۵۰
 

 

شماره تماس جهت تهیه محصولات با تخفیفات و هدایای ویژه

09128479066

تماس