درس آسان است

کنکور آسان است

دین و زندگی

نمونه تصویر مجموعه ها

IMG 0072 دین و زندگی کنکور

لیست محصولات دینی ( بروزرسانی ۱۱ آبان ۱۳۹۶)

نام محصول

نام استاد

قیمت (به هزارتومان)

تعداد حلقه DVD

جزوه یا کتاب

دینی دوم ۱۶ درس کامل

استاد احمدی

۱۶۰

۱۶

ندارد

دینی سوم ۱۶ درس کامل

استاد احمدی

۱۶۰

۱۶

درس ۵و۶ و ۱۱و۱۲ دارد

دینی چهارم ۱۰ درس کامل

استاد احمدی

۱۵۰

۱۰

ندارد

دینی آسان است سال دوم درس ۱تا۳

استاد احمدی

۴۵

۲

دارد

دینی آسان است سال چهارم درس ۱تا۶

استاد احمدی

۹۰

۶

دارد

خلاقیت در دینی دوم درس ۱تا۷

استاد احمدی

۱۰۵

۷

ندارد

 

 

شماره تماس جهت تهیه محصولات با تخفیفات و هدایای ویژه

09128479066

تماس